Parafia p.w. Chrystusa Króla w Chojnie

Strona główna arrow Modlitewnik arrow Litanie arrow Modlitewnik arrow Litania do M.B. Miłosierdzia
Litania do M.B. Miłosierdzia Drukuj
Ocena artykulu:image256070787image256070787image256070787image256070787image256070787 / 1
 

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami.
Matko miłosierdzia, módl się na nami.
Matko litości i łaski, módl się na nami.
Matko ofiarności i dobroci, módl się na nami.
Matko poświęcenia i służby, módl się na nami.
Wszechmocy błagająca, módl się na nami.
Szafarko Bożego miłosierdzia, módl się na nami.
Ucieczko grzeszników i winowajców, módl się na nami.
Wspomożycielko głodnych i spragnionych, módl się na nami.
Schronienie bezdomnych i tułaczy, módl się na nami.
Opiekunko ubogich i uciśnionych, módl się na nami.
Obrończyni wdów i sierot, módl się na nami.
Drogowskazie błądzących i zagubionych, módl się na nami.
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, módl się na nami.
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, módl się na nami.
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, módl się na nami.
Ostojo cierpiących i konających. módl się na nami.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W.
Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.


Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

<Poprzednia   Następna>