Parafia p.w. Chrystusa Króla w Chojnie

Strona główna arrow Modlitewnik arrow Nabożeństwa arrow Modlitewnik arrow Tajemnice Radosne
Tajemnice Radosne Drukuj
Ocena artykulu:image950567101image950567101image950567101image950567101image950567101 / 0
 


TAJEMNICA I

ZWIASTOWANIE NMP


Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus"... Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym"... Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!"
(Łk 1, 28-38)


TAJEMNICA II

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY


Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza ipozdrowiła Elżbietę... Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie...? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy... gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny".
(Łk 1, 39-40)


TAJEMNICA III

NARODZENIE PANA JEZUSA

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
(Łk 2, 6-7)


TAJEMNICA IV

OFIAROWANIE PANA JEZUSA


Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
(Łk 2, 22-23)

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".
(Łk 2, 34-35)


TAJEMNICA V

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święta Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania... Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił?"... Lecz On im odpowiedział: "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"... Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. (Łk 2, 41-51)
<Poprzednia   Następna>