Parafia p.w. Chrystusa Króla w Chojnie

Strona główna arrow Małżeństwo
Małżeństwo Drukuj
Ocena artykulu:image563707310image563707310image563707310image563707310image563707310 / 2
 

Katolicka nauka dogmatyczna o małżeństwie zakłada, że nie kwestionuje się zasadniczych cech etyki naturalnej w tej dziedzinie, mianowicie jedności i nierozerwalności węzła małżeńskiego. W świetle wiary te cechy nabierają wartości nadprzyrodzonej ze względu na sakrament ustanowiony przez Chrystusa, który uświęca współżycie małżeńskie istniejące już od zarania dziejów ludzkości. Dokumenty kościelne często wspominają o tych cechach naturalnych, ale mają one przede wszystkim na uwadze nadprzyrodzony cel człowieka.

Chrystus ustanowił małżeństwo chrześcijańskie jako sakrament, aby małżonkowie znaleźli w nim wzajemną pomoc w dążeniu do Boga i aby rozmnażała się rodzina dzieci Bożych. Wiadomo, że szafarzami tego sakramentu są sami małżonkowie, a z ich związku powstaje nowa komórka społeczna, nowe ognisko życia, które ma wspólną odpowiedzialność wobec Boga i wobec społeczeństwa ludzkiego. Małżonkowie udzielają życia na wzór Boży, bezpośrednio współpracując ze Stwórcą i promieniując Jego życiem nie tylko w dziedzinie naturalnej, ale także w porządku nadprzyrodzonym. "Wielka to tajemnica, a mam na myśli stosunek Chrystusa do Kościoła" (Ef S, 33).

Uważając współżycie małżeńskie za czynność świętą, Kościół na przestrzeni wieków stale zwalczał wszelkie opinie, które widziały w małżeństwie coś nieświętego, a nawet bezbożnego. W starożytności powstały sekty nacechowane rygoryzmem dualistycznym, które w średniowieczu stale się odradzały na gruncie starego manicheizmu. W okresie Odrodzenia i Reformacji protestanckiej Kościół bronił religijnego charakteru małżeństwa. W czasach nowożytnych domagał się dla siebie praw ustawodawczych w tej dziedzinie. Nauka ta jasno występuje także w encyklikach Leona XIII i Piusa XI.